Wypłacanie świadczeń - Świadczenia - Odszkodowanie, Opieka, Urlop macierzyński, choroba i inne świadczenia (2023)

Zapisz się do Newslettera

(Video) Nowe świadczenia ZUS: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz Świadczenie uzupełniające

Zobacz przykładowy biuletyn

(Video) Zmiany od 1.01.2022 r w ustawie z 25.06.1999 o świadczeniach z ZUS w razie choroby i macierzyństwa

Proszę wpisać aktualny adres e-mail

(Video) Świadczenie pielęgnacyjne (1971 zł mies.) - komu przysługuje i jak je otrzymać? - wywiad z ekspertem
Kto wypłaca świadczenie z pomocy społecznej? 25 kwietnia 2023 r. Zasiłek Wsparcia to nowa forma wsparcia osób niepełnosprawnych. Kto im zapłaci i na jakich warunkach? Na jakim etapie jest rachunek? Specjalny zasiłek opiekuńczy. Kto się kwalifikuje i ilu ich jest w 2023 roku? 19 kwietnia 2023 r. Kto jest uprawniony do specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jaka jest wysokość świadczenia za 2023 rok? Podajemy najważniejsze informacje. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2022 - Jak się o niego ubiegać? 25 lipca 2022 Czym jest specjalny zasiłek opiekuńczy na 2022 rok? Komu przysługują świadczenia i jak się o nie ubiegać? Świadczenia socjalne i opiekuńcze – nowe rozwiązanie 30 maja 2022 r. Informację tę przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich Departament Rodziny i Polityki Społecznej w związku z widocznymi obawami dotyczącymi sprzeczności uprawnień do tych świadczeń.
(Video) Świadczenie pielęgnacyjne - Nalezysie.pl
PIT van ZUS - sprawdź swój adres 10 grudnia 2021 Zeznanie PIT o świadczeniach, emeryturach i rentach wypłacanych przez ZUS otrzymuje każdy klient wraz z pobraną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlaczego warto sprawdzić poprawność adresu ZUS? Zasiłek solidarnościowy oraz zasiłek rodzinny i alimentacyjny 12 czerwca 2020 r. Zasiłek solidarnościowy ma wpływ na uprawnienia do zasiłku rodzinnego i alimentacyjnego uzależnionego od dochodów. Otrzymywanie nowych świadczeń stanowi przychód z pracy. Koronawirus a świadczenia rodzinne – kluczowe zmiany w Q&A 23 kwietnia 2020 Co zmieniło się w świadczeniu rodzinnym funduszu alimentacyjnego i realizacji świadczeń w związku z zagrożeniem koronawirusem? Odpowiadamy na kilka najważniejszych pytań. Koronawirus: Nieobecności i zasiłki 17 marca 2020 Jakie są korzyści z nieobecności w pracy z powodu koronawirusa? Kto płaci dłużnikom ze stosunku pracy i na jakich warunkach?
85-lecie ZUS – historia polskiego powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych 11 października 2019 r. zakład ubezpieczeń społecznych obchodził 85-lecie istnienia. Została powołana 24 października 1934 roku pod nadzorem prezydenta Ignacego Mościckiego. Znamy bogatą historię ZUS-u. Uprawnienie do wielorakich świadczeń rodzinnych 18 lutego 2019 r. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych określają zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, gdy osobie przysługuje więcej niż jeden zasiłek wychowawczy. Ustawa przewiduje możliwość wyboru zainteresowań. Zasiłek na dzieci w innym kraju UE 12 lutego 2019 Dzieci mieszkające w innym państwie członkowskim nie muszą pracować w państwie członkowskim UE, aby otrzymać zasiłek na dziecko. Uprawnienie to nie jest również uzależnione od pobierania świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Papierowe zwolnienie chorobowe - jak uzyskać świadczenia? 10 grudnia 2018 Pacjenci, którzy otrzymują zwolnienia na papierze, nie mogą sobie pozwolić na negatywne konsekwencje. Co jeśli lekarz nie zaleci elektronicznego zwolnienia lekarskiego? Czy taka osoba otrzymuje zasiłek chorobowy? 9 października 2018 Opiekunowie osób niepełnosprawnych są uprawnieni do zamiany zasiłku opiekuńczego na świadczenia opiekuńcze dla opiekunów z niepełnosprawnością, którzy ukończyli 18 lat, zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego w sprawach połączonych Rzecznika Praw Obywatelskich. Świadczenia rodzinne rzeczowe 1 października 2018 r. Świadczenia rodzinne mogą być przyznawane rzeczowo. W jakich okolicznościach nie otrzymamy wsparcia finansowego? Czy od takiej decyzji można się odwołać? Świadczenia rodzinne - Kwoty i kryteria dochodowe na lata 2018, 2019 i 2020. W dniu 21 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję weryfikacji kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłków wychowawczych. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. Kiedy rodzice mogą utracić zasiłek na dziecko? 12 grudnia 2013 Przekraczając normy dochodowe i pracując za granicą opiekunowie nie będą już otrzymywać zasiłków na dzieci. Jeśli nie przekaże informacji o zmianach, gmina zażąda cofnięcia pomocy. Co jeśli dorosłe dziecko wypadnie ze szkoły lub zostanie umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Kto opłaca ubezpieczenie zdrowotne 01.03.2012 Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego opłaca zakład ubezpieczeń społecznych lub płatnik składek. W jakich okolicznościach świadczenia wypłaca ZUS i z jakimi płatnikami? Wypłata świadczeń Vademecum 26 września 2011 Większość świadczeń wypłacają zakłady ubezpieczeń społecznych. ZUS wypłaca m.in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie i pogrzebowe. Podstawa oceny Pracowników Tymczasowych 21 lutego 2011 Agencje pracy tymczasowej zatrudniają osoby, które pracują dla innych firm na szczególnym stosunku pracy. Podstawa ustawy o zasiłkach chorobowych jest więc określona w określony sposób. W jaki sposób pracownicy, którzy przekroczą limit lat oceny, uzupełniają swoje stałe wynagrodzenie? 21 lutego 2011 Jeżeli pracownik z uzasadnionych przyczyn nie otrzyma pełnego wynagrodzenia w określonych miesiącach, przy ustalaniu wysokości odszkodowania zostanie doliczona kwota wynagrodzenia, które powinien otrzymać za pełny przepracowany miesiąc. Szczególna sytuacja polega na tym, że pracownik uzyskuje w danym miesiącu ekstra wysoki dochód, który jest wyższy niż górna granica rocznej podstawowej kalkulacji składek emerytalnych i rentowych, czyli tzw. 30-krotność. Jaka jest podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników wykonujących pracę za granicą? 21.02.2011 Sposób uzupełniania wynagrodzeń zależy od tego, czy pracownicy otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, czy wynagrodzenie zmienne. Kiedy obowiązuje dodatkowa zasada testowania opłat w oparciu o opłaty wbudowane? 21.02.2011 Przy ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego podstawa świadczenia musi uwzględniać również wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik nie przepracował pełnego etatu. W takim przypadku przepisy nakazują pełne uzupełnienie wynagrodzenia pracownika. Jaka jest kontrola ZUS-u nad zwolnieniami lekarskimi? 21.02.2011 Zakłady ubezpieczeń społecznych mogą sprawdzić legalność i prawidłowość udzielania zwolnień lekarskich. Kontrolę taką może przeprowadzić lekarz orzecznik ZUS, który sprawdza, czy dane na zwolnieniu lekarskim - ZUS ZLA odpowiadają faktom. Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń pracowników zagranicznych? 21 lutego 2011 Pracownicy delegowani za granicę otrzymują inne świadczenia chorobowe i macierzyńskie niż pozostali pracownicy. Ich dochody różnią się od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, która z kolei zależy od przeciętnego wynagrodzenia i wysokości przysługujących im świadczeń. Utrata dochodów a zasiłki komunalne 23 lutego 2010 Rodzice, którzy nie otrzymywali zasiłku na dziecko ze względu na dochody, mogą ponownie ubiegać się o zasiłek po utracie pracy. Zarobki uzyskane w okresie jego zatrudnienia uważa się za utratę dochodu. OCMW mogą zawiesić świadczenia 05.02.2010 Osoba uprawniona do świadczeń traci prawo do świadczeń, jeżeli nie otrzymała ich przez co najmniej dwa miesiące. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł wstrzymywać decyzje przyznające beneficjentom prawo do świadczeń. Czy beneficjent może domagać się odsetek, jeśli nie wypłaca świadczeń w terminie? 23 stycznia 2010 r. Coraz częściej zdarza się jednak, że pomoc dla potrzebujących przychodzi zbyt późno z powodu problemów budżetowych, a zatem nie w przewidzianych prawem terminach. Czy beneficjent może domagać się odsetek za niewypłacanie świadczeń w terminie? Czy małoletni profesjonaliści mają prawo do zasiłku w przypadku niezdolności małoletniego do pracy? Prawo pracy z dnia 14 września 2009 r. ma zastosowanie do osób małoletnich zawierających umowy o pracę. W związku z tym studenci, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, tak jak każdy inny pracownik, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Mają więc takie same uprawnienia pracownicze w zakresie zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Jak ustalić wysokość świadczenia dla nieletnich pracowników 1 września 2009 r. Wysokość świadczenia z ustawy o zasiłkach chorobowych jest uzależniona od dochodu ubezpieczonego. Małoletni w trakcie szkolenia zawodowego otrzymują świadczenie w sposób właściwy dla pracownika. Komu przysługuje zasiłek rodzinny 2 czerwca 2009 Wychowanie dzieci kosztuje. Zasiłek rodzinny ma na celu finansowe wsparcie edukacji dzieci. Sprawdź, czy przysługują Ci zasiłki i zasiłki. Czy masz prawo do świadczeń iw jakiej wysokości po urlopie rodzicielskim lub bezpłatnym 15 maja 2009 Prawo do świadczeń uzależnione jest od posiadania ubezpieczenia, a wysokość świadczenia zależy od Twoich miesięcznych dochodów z ostatnich 12 dni. Co się stanie, jeśli nie otrzymamy zapłaty w tym okresie, ponieważ odwołaliśmy i nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym? Zasiłek chorobowy dla pracowników w wieku powyżej 50 lat 12 marca 2009 Od 1 lutego 2009 roku zmieniły się przepisy prawa pracy dotyczące zasiłku chorobowego dla pracowników w wieku powyżej 50 lat. Obecnie pracodawcy płacą takim osobom tylko za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego. UK Welfare Guide 4 marzec 2009 Wielka Brytania ma bardzo dobrze rozwinięty system pomocy społecznej. Warto sprawdzić, jakie świadczenia Ci przysługują, zwłaszcza jeśli planujesz dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Odszkodowanie za nienależnie pobrane świadczenia 8 grudnia 2008 W niektórych przypadkach świadczenie przysługuje osobom, które nie miały prawa do świadczenia. W przypadku stwierdzenia, że ​​wypłacone świadczenia nie są należne, mogą zostać zwrócone. Termin wypłaty świadczeń 2 listopada 2008 r. Świadczenia z ZUS są wypłacane nie później niż 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń. Jak ubiegać się o świadczenia w UE 21 października 2008 Przepisy UE dają nam prawo do korzystania z płatnych świadczeń w przypadku choroby i macierzyństwa, niezależnie od kraju zamieszkania. Warto sprawdzić, kiedy możemy liczyć na interesy krajów UE. Jak wypłacane są świadczenia 26 września 2008 Płatnicy świadczeń określają uprawnienia, wysokość i wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. Świadczenia z tytułu choroby zawodowej 16 września 2008 r. Osobom niezdolnym do pracy z powodu stwierdzonej choroby zawodowej przysługuje świadczenie jednorazowe, krótkoterminowe lub długoterminowe. Zobacz na co możesz liczyć w przypadku choroby zawodowej. Potrącenia i egzekucja 16 września 2008 r. Świadczenia mogą podlegać potrąceniom i egzekucjom. Zasiłki są egzekwowane między innymi na zaspokojenie alimentów. Jakie mamy prawa do świadczeń chorobowych i macierzyńskich w UE 11 września 2008 Nie tylko dzięki wejściu Polski do UE mamy swobodę wykonywania pracy zarobkowej w krajach UE. Mamy prawo do świadczeń socjalnych. Kto może ubiegać się o zasiłek na czynsz 11 września 2008 r. Dodatek na czynsz to zasiłek pieniężny, który można wykorzystać na utrzymanie mieszkania, gdy lokatorzy lub właściciele nie są w stanie sami opłacić kosztów utrzymania. Zostały one przyznane na ich wniosek.

FAQs

Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy do emerytury? ›

Zgodnie z obowiązującym prawem urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy. Dotyczy to każdego urlopu, jaki przyznawany jest po urodzeniu dziecka, niezależnie od tego, która to ciąża.

Ile wynosi zasiłek na urlopie macierzyńskim? ›

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do zasiłku macierzyńskiego? ›

Jeśli przed urlopem macierzyńskim pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby, to do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się kwotę wynagrodzenia, którą przyjęto do obliczenia zasiłku chorobowego, w związku z tym wysokość zasiłku macierzyńskiego nie będzie różnić się znacząco od okresu przebywania ...

Co jest podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? ›

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi zatem wynagrodzenie wypłacone za ten sam okres, co przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem jednak kwoty dodatku stażowego wypłaconego za miesiąc poprzedzający powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby.

Ile trzeba mieć lat składkowych i nieskładkowych do emerytury? ›

Kobiety chcące otrzymać prawo do minimalnej emerytury muszą wykazać 20 lat składkowych, a mężczyźni – o 5 lat więcej, czyli 25 lat stażu. Do stażu pracy wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, ale te ostatnie nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Czy okres choroby jest okresem składkowym? ›

Okres nieskładkowy

Są to m.in. okresy: pobierania wynagrodzenia chorobowego; pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego (z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego);

Jaka jest różnica między zasiłkiem macierzyńskim a urlopem macierzyńskim? ›

Urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Przysługuje w okresie zatrudnienia w związku z urodzeniem się dziecka. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia społecznego i przysługuje w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Kto płaci za zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim? ›

W przypadku pracy na umowę zlecenie, zasiłek jest wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia. Natomiast kiedy jesteśmy pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony, bądź nieokreślony, wówczas to pracodawca wypłaca nam zasiłek przez pierwsze 33 dni. Od kolejnego 34 dnia świadczenie to przekazuje ZUS.

Jakie zmiany w urlopie macierzynskim 2023? ›

Nowe przepisy przewidują bowiem 100% zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, a 70% - za cały okres urlopu rodzicielskiego. Nie ma już tego podziału na część w wymiarze 6 tygodni płatną zasiłkiem w wysokości 100% i 26 tygodni z zasiłkiem 60%.

Ile można chorować po macierzyńskim? ›

Dziś po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje jeszcze przez 182 dni. Jeśli więc komuś wygaśnie umowa podczas choroby i nie zostanie przedłużona, to jeszcze przez pół roku może liczyć na pieniądze z ZUS. Po zmianach limit ten zostanie zmniejszony o połowę i wyniesie 91 dni.

Kiedy premia wlicza się do zasiłku macierzyńskiego? ›

2022.1732 t.j. Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. 1. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Jakie miesiące nie wchodzą do podstawy chorobowego? ›

nie wlicza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy, przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Czy wynagrodzenie za czas choroby wlicza się do podstawy chorobowego? ›

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy.

Czy po urlopie macierzyńskim można iść na zwolnienie lekarskie? ›

Czy po urlopie rodzicielskim mogę od razu iść na zwolnienie lekarskie? Tak. Jest to możliwe.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po urlopie macierzyńskim? ›

Jeżeli będzie chora i zostanie jej wystawione zwolnienie lekarskie, to przysługiwać jej będzie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z art. 92 Kodeksu pracy (zakładając, że przebywając na urlopie rodzicielskim, nie pracowała u innego pracodawcy). Wynagrodzenie to będzie jej przysługiwało w wysokości 80%.

Czy ktoś kto nigdy nie pracował dostanie emeryturę? ›

Osoba, która nigdy nie pracowała lub pracowała tylko na podstawie umowy o dzieło i nie zgromadziła na swoim koncie żadnych składek emerytalnych, nie ma prawa do emerytury. Emerytura dla osoby, która nigdy nie pracowała, jest możliwa, tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ile lat wlicza się do emerytury za urodzenie dziecka? ›

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949 – ile wynosi? Dodatek do emerytury od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł. Kwota ta jest co roku waloryzowana.

Jaka emerytura jak nie ma lat pracy? ›

Tak jak w przypadku wszystkich osób, które ukończyły 60 lub 65 lat, ale nie mają 20-letniego stażu pracyemerytura zostanie obliczona na podstawie uzbieranego na koncie emerytalnym kapitału i najprawdopodobniej będzie tzw. świadczeniem groszowym w wysokości kilkuset zł.

Czy zwolnienie lekarskie jest okresem nieskładkowym? ›

Do często spotykanych okresów nieskładkowych należą okresy pobierania: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Co wlicza się do lat nieskładkowych? ›

Co zaliczamy do okresów nieskładkowych?
  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
  • pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego.
  • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
Apr 3, 2023

Co zalicza się do okresów nieskładkowych? ›

Niektóre okresy nieskładkowe – np. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, urlopu wychowawczego – potwierdza Twój pracodawca (lub prawny następca) w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu albo w świadectwie pracy.

Czy będąc na urlopie macierzyńskim należy się trzynastka? ›

Jak wynika z orzeczenia TK, nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku, jest niezgodne z Konstytucją.

Czy ojciec może wziąć opiekę nad dzieckiem gdy matka jest na urlopie wychowawczym? ›

Wobec powyższego, nie ma przeszkód, aby uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego ojciec dziecka, korzystał z obniżenia wymiaru czasu pracy, w czasie gdy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego na to samo dziecko.

Kiedy nie należy się zasiłek macierzyński? ›

Urlop macierzyński przysługuje kobietom (lub mężczyznom, o czym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie mają do niego prawa świeżo upieczone mamy, które przed porodem pracowały na podstawie umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Czy na urlopie macierzyńskim jestem ubezpieczona? ›

Na zasiłku macierzyńskim obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Twoim płatnikiem składek jest podmiot, który wypłaca zasiłek (np. pracodawca, zleceniodawca, ZUS). Składki finansuje w całości budżet państwa.

Kto płaci na urlopie macierzyńskim? ›

Zasiłek macierzyński wypłaca płatnik składek, który zatrudnia ponad 20 osób, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co z ubezpieczeniem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? ›

Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ile wynosi zasiłek macierzyński w 2023 roku? ›

Od 26 kwietnia 2023 roku wynosi on 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent za okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek uśredniony za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje w wysokości 81,5 % podstawy wymiaru zasiłku.

Ile trwa urlop macierzyński w 2023 roku? ›

Od 26 kwietnia 2023 r. wymiar urlopu rodzicielskiego został wydłużony z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 43 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

Kiedy wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy 2023? ›

1 stycznia 2023 roku, a nie 1 sierpnia 2022 roku to możliwy termin wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej w Polsce dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską.

Czy po urlopie macierzyńskim należy rozpocząć nowy okres zasiłkowy? ›

Odpowiedź: Tak, od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po urlopie macierzyńskim, należy liczyć nowy okres zasiłkowy.

Co miesiąc inny zasiłek macierzyński? ›

zasiłek macierzyński, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ulega stosownemu podwyższeniu. Nie wystarczy jednak raz ustalić prawo do podwyższenia zasiłku oraz obliczyć jego kwotę. Czynności te powinny być powtarzane co miesiąc.

Czy Macierzynski jest płatne 100 procent? ›

Pracownik ma możliwość wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego, który będzie pobierany w okresie urlopu rodzicielskiego: 100 proc. zasiłku za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego - w takim przypadku za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 proc. zasiłku.

Kiedy premia nie wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego? ›

Premia dodatkowa i uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego. Jeżeli jest wypłacona w danym miesiącu, wypłacana według uznania pracodawcy i nie jest pomniejszana w razie choroby pracownika w tym miesiącu. Tym samym premia ta nie jest wliczana do podstawy zasiłku chorobowego.

Czy na urlopie macierzyńskim należy się premia? ›

Kwota premii świątecznej nie stanowi podstawy wymiaru składek społecznych ani zdrowotnej w przypadku urlopu wychowawczego, z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tego świadczenia nie przysługuje za okres świadczenia pracy, lecz z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

Jakie nagrody nie wchodzą do podstawy chorobowego? ›

W podstawie wymiaru zasiłków nie należy także uwzględniać nagrody uznaniowej, której wysokość nie jest uregulowana lecz jest ustalana dowolnie przez pracodawcę, a jej wypłata za okres pobierania zasiłków jest zagwarantowana w regulaminie wynagrodzeń lub w innym przepisie płacowym, bez względu na wysokość tej nagrody w ...

Co wlicza się do podstawy zasiłku macierzyńskiego? ›

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi zatem wynagrodzenie wypłacone za ten sam okres, co przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem jednak kwoty dodatku stażowego wypłaconego za miesiąc poprzedzający powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby.

Czego nie wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego? ›

36. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Czy okres urlopu macierzyńskiego jest okresem składkowym? ›

poz. 504). Zasiłek macierzyński nie jest tam wymieniony. Okres jego pobierania jest okresem składkowym.

Czy zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS wlicza się do stażu pracy? ›

A zatem w razie rozwiązania z pracownicą w ciąży umowy o pracę z w/w powodów, okres pobierania przez nią świadczeń w postaci zasiłku chorobowego i macierzyńskiego już po ustaniu zatrudnienia wlicza się do stażu pracy.

Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? ›

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci jest świadczeniem uzupełniającym. Wynosi więc tyle, ile brakuje nam do kwoty najniższej emerytury krajowej. Ta wynosi 1338 złotych. Jeśli nie mamy praw do tego świadczenia i tak możemy wystąpić o emeryturę za urodzenie dzieci.

Co wlicza się do lat pracy do emerytury? ›

W skład stażu pracy liczonego do emerytury wchodzą nie tylko okresy aktywności zawodowej, ale również czas nauki i niektóre rodzaje urlopów. Dotyczy on osób zatrudnionych na umowę o pracę i bez znaczenia jest tu wymiar etatu.

Jak sprawdzić ile mam lat składkowych? ›

Każdy ubezpieczony może samodzielnie sprawdzić te dane poprzez PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych.

Czy opieka nad chorym członkiem rodziny jest okresem nieskładkowym? ›

należy uznać za okres nieskładkowy w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o emeryturach i rentach.

Czy zasiłek macierzyński z urzędu pracy wlicza się do stażu pracy? ›

Do okresów pracy pracownika wlicza się wszystkie okresy zakończonego zatrudnienia oraz inne, które podlegają wliczeniu do pracowniczego stażu pracy, w tym okres, gdy matka pobiera zasiłek macierzyński.

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim wlicza się do stażu pracy? ›

Ponadto okres przebywania na zwolnieniu lekarskim L4 policjantów i żołnierzy wlicza się do stażu pracy i nie obniża wysokości emerytury, tak jak jest to w przypadku cywilów, czyli np. lekarzy, sprzedawców czy spawaczy, których emerytura wyliczana jest na podstawie odprowadzania do ZUS składki ubezpieczeniowej.

Czy na urlopie macierzyńskim należy się urlop wypoczynkowy? ›

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie ma wpływu na urlop wypoczynkowy. Pracownikowi więc, pomimo roku nieobecności, przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Te dwa urlopy związane z rodzicielstwem nie skracają urlopu wypoczynkowego. W przeciwieństwie do urlopu wychowawczego.

Ile lat pracy dolicza się za dzieci? ›

Okres niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 4 w wymiarze 3 lat (a w przypadku większej liczby dzieci maksymalnie 6 lat) jest okresem nieskładkowym, jednak nie podlega ograniczeniu do 1/3 okresów składkowych.

Czy urodzenie dzieci wlicza się do lat pracy ZUS? ›

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci należy się on kobietom, które: urodziły się po 1949 roku, przepracowały zawodowo co najmniej 20 lat, przebywały na urlopie wychowawczym.

Czy należy się dodatek do emerytury za wychowanie dzieci? ›

Jak wyjaśnia ZUS, pieniądze przysługują, gdy jest się: matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci, ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co nie wlicza się do stażu pracy? ›

Do stażu pracy nie zalicza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę-zlecenie czy o dzieło.

Czy ZUS dolicza lata pracy za granicą? ›

ktoś występuje u nas o emeryturę, a w którymś z państw UE lub EFTA pracował zbyt krótko, by dostać tam świadczenia. Dzięki umowom międzynarodowym okresy ubezpieczenia z innych państw objętych porozumieniem można doliczyć do krajowego stażu" - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Czy szkoła średnia liczy się do emerytury? ›

Zgodnie z art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lata spędzone w liceum nie wliczają się do stażu pracy. Jest to spowodowane faktem, że nauka zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum należy do obowiązku szkolnego każdego obywatela.

Videos

1. Renty, emerytury, świadczenia pielęgnacyjne i zmiany w nich, ulgi i uprawnienia dla osób ...
(Powiat Kłobucki)
2. Zmiany do ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Centrum Biznesu Koszalin)
3. Spotkanie z prawnikiem - Urlop Macierzyński
(Stowarzyszenie DOGMA)
4. Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży? Aspekt prawny badań i świadczeń
(babyboom.pl)
5. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
(Donata Kadry w pigułce)
6. 7. Na zasiłek chorobowy czasem trzeba poczekać...
(Prawo Pracy z Beatą)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 10/10/2023

Views: 5812

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.