Program stacjonarny | Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Eduwersum autorstwa Moniki Smulewicz (2023)

Kursy kadrowo-płacowe

obecnie trenuje
odbywających się w Internecie

chcę dołączyć

zaczynać

w Internecie do odwołania

okres

4/5 lub 9 miesięcy

godzina

85/105 190

forma edukacji

Obecnie wszystkie szkolenia odbywają się online

jesteś tutaj:Szkoła średniaprogram pełnoetatowy

!

Obecnie, w związku z ograniczeniami w stałej działalności placówek oświatowych w czasie epidemii, wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie on-line do czasu zmiany stałego zakazu prowadzenia szkoleń.

Szkoła Kierownictwa Kadr i Płac oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi wpisana jest do Spisu Szkół i Placówek Oświatowych Ministra Edukacji Narodowej.

Studenci wszystkich kursów organizowanych przez uczelnię po pomyślnym ukończeniu kursów otrzymują od Ministerstwa Edukacji piękne certyfikaty.

Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z § 22 ust. Art. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formie zajęć pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Kurs stały przeznaczony jest zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze administracji kadrowo-płacowej, jak i dla praktyków, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować swoją wiedzę do obowiązujących przepisów.

Uczestnicy kursu podczas 5 weekendowych sesji zgłębiają tajniki prawa pracy i odszkodowań. Mają dostęp do aktualnych i wysokiej jakości materiałów dydaktycznych. 84 godziny intensywnego, ciągłego treninguPo zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Złożoność systemów prawno-podatkowych oraz złożoność problemów wymagają ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości zawodowej.

Musisz być mistrzem w swoim rzemiośle. Stale doskonal się i podążaj za najnowszymi trendami.

Jakby tego było mało, ponosisz także odpowiedzialność prawną, co oznacza znajomość prawa na tyle, aby je stosować, przestrzegać i unikać odpowiedzialności.

Czy wiesz, że 58% polskich pracowników nie robi w ogóle nic, aby zadbać o swój rozwój zawodowy? straszny.

Na szczęście należysz do elitarnego grona, któremu zależy na rozwoju zawodowym i osobistym. Rozwijając kompetencje zawodowe, możesz nauczyć się nowych rzeczy i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

chcę aplikować

Wybierz swój kurs!

Szkoła średnia
mistrz
Zasoby ludzkie

Data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2023 r
Program rozwoju zawodowego trwający 5 miesięcy

2250Możliwość płatności w ratach

 • 4 kursy: Personel, Urlop, Godziny pracy, AVG

 • 5 miesięcygłęboka nauka

 • 133,5 godzinyDydaktyczny

 • 2 książki: Godziny pracy, święta

 • 2 izolacja

 • cotygodniowe spotkaniena żywo

 • Certyfikat druku MĘŻCZYZN

 • CertyfikatIdentyfikacja umiejętności w ramach specjalizacji:
  Specjalista HR
  (kod zawodowy 242307)

 • premia: Puchar Klubu Namiętności

Wybieram uczelnię →

Bogaty pakiet HR

Szkoła średnia
mistrz
Kadry i płace

Data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2023 r
Program rozwoju zawodowego trwający 9 miesięcy

3750Możliwość płatności w ratach

 • 7 kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Godziny pracy, Warunki zatrudnienia, Excel i AVG

 • 9 miesięcygłęboka nauka

 • 259 godzinDydaktyczny

 • 3 książki: Godziny pracy, urlopy, dodatki

 • 3 izolacja

 • cotygodniowe spotkaniena żywo

 • Certyfikat druku MĘŻCZYZN

 • CertyfikatIdentyfikacja umiejętności w ramach specjalizacji:
  Specjalista HR
  (kod zawodowy 242307)
  Specjalista ds. odszkodowań
  (kod zawodowy 242310)

 • premia: Puchar Klubu Namiętności

Wybieram uczelnię →

Najbardziej kompleksowy pakiet

popularny

Szkoła średnia
mistrz
lista płac

Data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2023 r
Program rozwoju zawodowego trwający 4 miesiące

2100Możliwość płatności w ratach

 • 3 kursy: Płace, Benefity, Excel

 • cztery miesiącegłęboka nauka

 • 125,5 godzinyDydaktyczny

 • Książka: korzyść

 • 2 izolacja

 • cotygodniowe spotkaniena żywo

 • Certyfikat druku MĘŻCZYZN

 • CertyfikatIdentyfikacja umiejętności w ramach specjalizacji:
  Specjalista ds. odszkodowań
  (kod zawodowy 242310)

 • premia: Puchar Klubu Namiętności

Wybieram uczelnię →

bogaty pakiet wynagrodzeń

Plan lekcji

Moduł pracowniczy

• Źródła prawa pracy
• Zasady prawa pracy
• Zamieszki i dyskryminacja

• Prawa i obowiązki pracowników
• Prawa i obowiązki pracodawcy
• Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

• Bezpośrednio przed podjęciem pracy następuje uzupełnienie danych i dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy
• Nawiązanie stosunku pracy – rodzaje umów o pracę i ich treść
• Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania nowych pracowników

• Zmiana umowy sposobem na ugodową zmianę warunków zatrudnienia
• Zakończenie zmieniających się warunków pracy i/lub wynagrodzenia
• Tymczasowe przydzielenie innej pracy

• zasady urlopu
• wakacje
• Cztery zasady proporcjonalności, czyli jak ustalić wymiar urlopu?

• Godziny pracy – definicja podstawowa
• Standardy czasu pracy i godziny pracy
• Praca w niedziele i święta, praca w nocy i nadgodziny

• Nieobecności i zwolnienia.
• Prawa pracownicze związane z ciążą i porodem
• Specjalne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

• Rozwiązanie umowy o pracę – warunki rozwiązania stosunku pracy
• Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika
• Świadectwo pracy – szczegóły i zasady wydawania

Moduł Salarisa

• Pojęcie wynagrodzenia, klasyfikacja wynagrodzenia
• System wynagrodzeń
• Składniki wynagrodzenia, płaca minimalna

• Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wykaz wyłączeń
• Podatek dochodowy: podatek od wynagrodzeń i zwolnienie
• Obliczanie wynagrodzenia brutto na netto

• Rekompensata za zwolnienie lekarskie
• Wynagrodzenie z tytułu innych przyczyn nieobecności
• A co jeśli oba są obecne? :) Specjalne przypadki.

• Rodzaje świadczeń i warunki płatności
• Pracodawca pokrywa koszty leczenia – Zasiłek chorobowy
• Zasady ustalania podstawy naliczania odszkodowań/zasiłków chorobowych
• Zasiłki chorobowe
• Świadczenia macierzyńskie
• Świadczenia pielęgnacyjne, wypadkowe i rekonwalescencja

• Urlop płatny i bezpłatny
• Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe i chorobowe
• Odpowiada corocznemu urlopowi

• Płaca za nadgodziny i noc
• Roszczenia, odprawy i odszkodowania
• Potrącenia z wynagrodzeń i świadczeń

• Umowa komisowa
• Szczegółowe umowy o pracę
• Inne umowy cywilnoprawne: umowy menadżerskie, wynagrodzenia za zarządzanie, rady nadzorcze

1000

uczestnicy kursu

wystawić certyfikat

strona z materiałami

dni szkoleniowe

Uczestnicy zapoznają się z kursem

Program stacjonarny | Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Eduwersum autorstwa Moniki Smulewicz (1)

Monika Gąsińska z Poznania

uczestnicy akademii

Czytaj więcej

Trafiłam na fanpage Pani Moniki, potem zobaczyłam Małą Akademię i już wiedziałam, że to jest to szkolenie, którego szukam.

Wiele rzeczy mi wyjaśnił, wiele rzeczy było dla mnie nowych i zaskakujących, dlatego bardzo się cieszę, że zdecydowałam się wziąć udział w wszystkich częściach kursu. Wiem, że to, czego się tu nauczę, pomoże mi w pracy.Pani Moniko, jak miło z pani strony!

Program stacjonarny | Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Eduwersum autorstwa Moniki Smulewicz (2)

Małgorzata Kacprzycka-Nowicka uit Olsztyn

absolwent

Czytaj więcej

Codzienne zadania Zmobilizuj się do pracy i zdobywania praktycznych umiejętności. Forma kursu pozwala rozwijać się zawodowo bez wychodzenia z domu, a czas nauki możesz dostosować do swojego własnego tempa.

Gorąco polecam każdemu, szczególnie tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w HR i tym, którzy pracują w branży od wielu lat. Pani Moniko, czekam na nowe kursy, bo wszystkie Pani kursy ukończyłam.Nauka z Tobą uzależnia ;).

Program stacjonarny | Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Eduwersum autorstwa Moniki Smulewicz (3)

Ania

absolwent

Czytaj więcej

Dobrze przygotowany kurs.Bardzo podoba mi się ta forma nauki. Godziny pracy to temat, który bardzo mnie interesuje, jednak wciąż mam mnóstwo pracy do zrobienia. Dziś kończę moją 9 miesięczną przygodę w akademii.

Obawiam się, że nie dam rady, ale czas dobrze spędzony.Dużo przydatnego materiału i mnóstwo wiedzy.Teraz powtórz wszystko spokojnie. Zastanawiam się tylko, co zrobię dalej. Bardzo dziękuję! !

wcześniej

Następny

chcę aplikować

Sesje praktyczne dotyczące zasobów ludzkich i płac rozpoczynają się w następujących godzinach:

niebo

Godzina

minuta

Liczba sekund

Gwarancja rozwoju potencjału

wiedza, umiejętności, postawa

Program kursu kompleksowo omawia wszystkie zagadnienia kadrowo-płacowe, zapewniając uczestnikom szeroką wiedzę, podstawy prawne i umiejętność stosowania prawa pracy w praktyce, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego zrozumienia zasad etyki zawodowej.

systematyczne i motywujące

Interakcja pomiędzy uczestnikami i ekspertami, a zwłaszcza ich stała dostępność w grupie i codzienne wspólne zadania sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest intensywny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że ​​studiujesz tam, gdzie i kiedy Ci najbardziej odpowiada i że nie jesteś sam.

zwrot z inwestycji

Inwestycja w program nauczania przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, charakteryzującej się rozwojem, profesjonalizmem, mocnymi stronami kompetencyjnymi i silną bazą merytoryczną, co jest wysoce pożądane na dzisiejszej sile roboczej. To się po prostu opłaca!

Stały kontakt i wsparcie ekspertów

Podejście do przygotowania i prowadzenia kursu zapewnia ciągłe wsparcie ze strony ekspertów, którzy są wiodącymi ekspertami z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Model Akademii daje Ci możliwość zadawania pytań o problemy, z którymi borykają się aktualnie Twoje działy kadr i płac.

chcę aplikować

Często zadawane pytania

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów.Zaczynamy od wprowadzenia do teorii, a następnie przekładamy ją na praktykę.

Uczestnicy pracują na wcześniej przygotowanych przykładach i wspólnie je omawiamy.

Niektóre przykłady są rozwiązywane w grupach, a grupy prezentują swoje rozwiązania wraz z uzasadnieniem.Nie ma czasu na nudę, czas dobrze to wykorzystać.

Oczywiście, że tak.Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu wysokiej jakości talentów. Działamy legalnie 😉 Płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie możemy wystawić faktury pro forma oraz faktury z odroczonym terminem płatności dla podmiotów sektora publicznego.

Zaliczenie szkolenia uzależnione jest od obecności i aktywnego udziału w kursie.
Na koniec każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające udział w szkoleniu.

Może się to wydarzyć tylko wtedy, gdy... praktykant nie dotrze na miejsce szkolenia.

brak odpowiedzi
Pytanie dla Ciebie?

Czy wolisz mówić? Zadzwoń do nas!

+48 780 022 250

+48 519 382 572

chcę aplikować

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 08/10/2023

Views: 6236

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.